home setting phone about


    دوشنبه 12 خردادجهت رفع کمبود فسفر و ازت گیاه
کلیه محصولات زراعی و باغی قابل جذب از طریق برگ و خاک
اهمیت
کود مونو آمونیوم فسفات اورال یک کود کاملا محلول در آب است که می توان از آن در هر مرحله از رشد گیاه استفاده نمود. این کود در بهبود رشد رویشی، یکنواختی شکوفه ها، افزایش مقاومت به سرما وافزایش تولید میوه بسیار موثر می باشد. فسفر موجود در این کود، PH مؤثر را در حد 5/4 نگه داشته و باعث افزایش جذب سایر عناصر می شود.
مشخصات کود
کود مونو آمونیوم فسفات اورال دارای 61 درصد فسفر (P2O5)و12 درصد ازت ) (Nمی باشد. این کود در بسته بندیهای 25 کیلوگرمی تولید و عرضه می شود.
مقدار، زمان و نحوه مصرف:
کود مونو آمونیوم فسفات اورال در مرحله رشد گیاه به روش های زیر قابل استفاده می باشد:
 
ویژگی های کود مونوآمونیوم فسفات :
   عاری از نمک های کلرید، سدیم، و عناصر سنگین
   قابل استفاده در انواع سیستم های آبیاری
   نسبت بالا و ایده ال فسفر به ازت در این کود
   قابلیت اختلاط بااکثر سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی(بجز کودهای منیزیمی و کلسیمی)جهت دیدن تصاویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید .