home setting phone about


    دوشنبه 11 فروردينجهت رفع کمبود فسفر و پتاسیم گیاه
کلیه محصولات زراعی و باغی قابل جذب از طریق برگ و خاک
اهمیت
کود مونو پتاسیم فسفات اورال یک کود کاملا محلول در آب و عاری از نیتروژن است به همین دلیل بهترین منبع تأمین فسفر و پتاسیم برای گیاهان در مرحله رشد می باشد. این کود در بهبود رشد رویشی ، یکنواختی شکوفه ها ، افزایش مقاومت گیاه، افزایش کیفیت رنگ و طعم میوه بسیار موثر می باشد.
مشخصات کود
کود مونو پتاسیم فسفات اورال دارای52 درصد فسفر (P2O5)و34 درصد پتاس) (K2Oمی باشد. این کود در بسته بندیهای 6 و 25 کیلوگرمی تولید و عرضه می شود.
مقدار، زمان و نحوه مصرف:
کود مونو پتاسیم فسفات اورال که می توان در شروع فصل و در مرحله تولید محصول به روش های زیر استفاده نمود:
 
ویژگی های کود مونو پتاسیم فسفات:
   عاری از نمک های کلرید، سدیم، و عناصر سنگین
   قابل استفاده در انواع سیستم های آبیاری
   نسبت بالا و ایده ال فسفر به ازت در این کود
   قابلیت اختلاط بااکثر سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی(بجز کودهای منیزیمی و کلسیمی)جهت دیدن تصاویر در اندازه واقعی بر روی آن کلیک کنید .